Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 25 oktober, 2017

Lees deze algemene voorwaarden ("voorwaarden", "algemene voorwaarden") a.u.b. aandachtig door voordat u de website www.example.com (de "service") gebruikt die door voorbeeld ("ons", "wij" of "onze") beheerd wordt.

Uw toegang tot de service en uw gebruik ervan zijn afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service of er gebruik van maken.

Door de service te openen of te gebruiken gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een bepaald deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet openen.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derde partijen of services die niet het eigendom zijn van voorbeeld of erdoor beheerd worden.

voorbeeld heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derde partijen en draagt er ook geen verantwoordelijkheid voor. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat voorbeeld niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enigerlei schade of verlies die (vermeend) veroorzaakt is door of in verband staat met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of services die verkrijgbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derde partijen die u bezoekt te lezen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, ongeacht eventuele conflicten met wettelijke bepalingen.

Ons falen om rechten of bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, mag niet worden beschouwd als het afstand doen van deze rechten. Indien er een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechterlijke instantie, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en hebben prioriteit op en vervangen alle voorgaande overeenkomsten die er tussen ons kunnen zijn betreffende de service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we ons best doen om u ten minste 30 dagen voor het van kracht gaan van deze nieuwe voorwaarden op de hoogte te brengen. Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen wat er beschouwd wordt als een wezenlijke wijziging.

Door onze service verder te openen of te gebruiken na het van kracht gaan van deze herzieningen, gaat u akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, gebruik dan a.u.b. de service niet meer.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.